Kondenzátor v obvodu střídavého proudu

Deskový kondenzátor je tvořen dvěma odizolovanými vodivými deskami a nemůže jím tudíž procházet stejnosměrný proud. Jak se bude takový kondenzátor chovat v obvodu se zdrojem střídavého napětí?
V této úloze se seznámíme s důležitou schopností kondenzátoru vést střídavý proud, které se využívá například při konstrukci rádiových, televizních a jiných vysílačů a přijímačů. Dále si můžeme prakticky vyzkoušet, jak lze pomocí střídavého proudu určit kapacitu kondenzátoru.

Materiály ke stáhnutí
Fotonávod
Uspořádání experimentu
Obrazovka po připojení měřicího rozhraní s čidly k počítači
Položka pro nastavení parametrů měření
Nastavení parametrů měření
Obrazovka před spuštěním sběru dat
Fitování naměřené závislosti napětí na čase
Fitovaná závislost napětí na čase
Fitované časové závislosti proudu a napětí na kondenzátoru
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • fotonávod
Hodnocení
Celkem hlasů: 0