Měření pH vody v závislosti na horninovém podloží

Pomocí geologické mapy vybereme vodní toky protékající přes území s rozdílným horninovým podkladem. U odebraných vzorků změříme pH a hledáme souvislost s vlastnostmi hornin. V ideálním případě volíme geologicky pestré území. Z důvodu časové náročnosti při přesunech od jednoho vodního toku k druhému je lépe měření provést v rámci terénní exkurze či výletu. Jedna vyučovací hodina je málo. Pomocí GPS přijímače uložíme polohu a výsledky zobrazíme v mapě pomocí GIS technologií.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0