Měření rychlosti odtoku vody v přirozeném a regulovaném vodním toku

Žáci porovnají regulované vodní toky a toky přirozené z hlediska odtoku vody z krajiny. Cílem práce je rozhodnout, v kterém z toků dochází k rychlejšímu odtoku vody z krajiny. Úkolem je tedy změřit ve vybraných profilech rychlost vody toku přirozeného a regulovaného. Naměřené hodnoty žáci porovnají a posoudí, v kterém toku probíhá odtok vody z krajiny pomaleji.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0