Měření rychlosti toku a průtoku

Občas se stává, že se i z malého potůčku, který vypadá poměrně nevinně, stane velká řeka a způsobí značné škody. Průtok se může po vydatném dešti zvýšit mnohonásobně a vodní tok se vyleje z koryta. V televizi potom slyšíme o vyhlašování takzvaných „stupňů povodňové aktivity“ nebo dokonce o překračování dvaceti nebo padesátiletých průtoků. Pojďme se tedy podívat, jak se takový průtok měří prakticky.
Cílem úlohy je změřit na dvou vybraných profilech rychlost toku a sestrojit profil korytem vodního toku. Kombinací výše uvedených měření lze změřit průtok v daném místě.

Materiály ke stáhnutí
Instruktážní videolekce
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • videonávod
Hodnocení
Celkem hlasů: 0