Ověření činnosti transformátoru

Transformátor pracuje na principu elektromagnetické indukce.
Transformační koeficient (poměr) je číslo k = U2/U1 = N2/N1
U2 výstupní napětí (napětí na sekundární cívce)
U1 vstupní napětí (napětí na primární cívce)
I1 proud v primárním obvodu
I2 proud v sekundárním obvodu
N1 počet závitů primární cívky
N2 počet závitů sekundární cívky
Vlivem elektromagnetické indukce se v sekundárním obvodu indukuje napětí.
Je-li k>1: U2 > U1 ⇒ N2 > N1 transformace nahoru
k<1: U2 < U1 ⇒ N2 < N1 transformace dolů

Pomůcky: rozkladný transformátor, potenciometr, 2 voltmetry, spojovací vodiče, zdroj střídavého napětí
Postup:
1) Sestavíme el. obvod podle schématu:
2) Potenciometrem nastavujeme napětí na primární cívce a odečítáme napětí na sekundární cívce
3) Měření provedeme pro různé transformační koeficienty
4) Vypočteme účinnost transformátoru

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0