Studium magnetického pole cívky

Na čem závisí magnetické pole cívky? Jak se dá velikost tohoto magnetického pole zvětšovat? Jak tyto poznatky využít k určení jedné ze základních fyzikálních konstant – permeability vzduchu? Cílem je ukázat závislost velikosti magnetické indukce uvnitř cívky na velikosti elektrického proudu, který touto cívkou teče. Dalším cílem je ukázat, jak velikost magnetické indukce závisí na počtu závitů cívky. Dále z naměřených dat určit hodnotu permeability vzduchu.

Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod s metodickými poznámkami: 

Pracovní návod žáka: 

Pracovní list žáka: 

Řešený pracovní list: 

Nastavení HW/SW: 

Fotonávod
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • soubor s nastavením
  • fotonávod
Hodnocení
Celkem hlasů: 0