Tvorba mapy přírodních poměrů geotopu Horka u obce Rozstání [SY]

Studenti procházejí terén lokality Horka. V předem zadaných bodech tvořících síť pokrývající lokalitu Horka, které lokalizují pomocí přístrojů GPS, zjišťují nadmořskou výšku. Dále měří pomocí anemometrů rychlost větru, pomocí pH metru kyselost půdy. V každém bodě také popisují vegetační kryt (les, holina, pole) a jeho druhovou skladbu. Složením jednotlivých měření vzniká mapa jednotlivých charakteristik lokality Horka, které studenti zhotovují s použitím vhodných bodových a plošných mapových značek. V závěru formulují možné souvislosti mezi jednotlivými charakteristikami, které uvedou v komentáři k mapě.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0