Voltampérové charakteristiky diod

Kterou elektrickou součástkou teče elektrický proud jen jedním směrem? A teče jí proud okamžitě po připojení zdroje nebo musí mít zdroj dostatečné elektrické napětí, aby součástku „otevřel“? K čemu se dá tato součástka využít? Cílem je změřit voltampérovou charakteristiku křemíkové, germaniové, Zenerovy a LED diody, porovnat je navzájem, určit prahová napětí pro jednotlivé druhy diod a průrazné napětí pro Zenerovu diodu.

Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod s metodickými poznámkami: 

Pracovní návod žáka: 

Pracovní list žáka: 

Řešený pracovní list: 

Nastavení HW/SW: 

Fotonávod
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • soubor s nastavením
  • fotonávod
Hodnocení
Celkem hlasů: 0