Závislost množství kyslíku a oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu na délce zadržení dechu

Budeme zjišťovat, jak se mění obsah kylíku a oxidu uhličitého ve vydechovaním vzduchu v závislosti na délce zadržení dechu. Je možné vydechnout vzduch, který deobsahuje již žádný kyslík? Proč můžeme při resuscitaci používat umělé dýchání?
Experiment ukáže, že při běžném výdechu obsahuje vydechovaný vzduch ještě dostatek kyslíku a je proto možné použít umělé dýchání. Zjistíme také, že čím déle zadržíme dech, tím množství kyslíku v následně vydechnutém vzduchu klesá.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0